Verrommeling door reclamespandoeken

De overdadige reclame langs de snelweg A76 bij Spaubeek blijft ons als Milieugroep een doorn in het oog. Het is een schoolvoorbeeld van landschapsvervuiling en ontbrekende handhaving. De gemeente Beek is hierover regelmatig benaderd door ons, echter zonder resultaat. Vanwaar deze onwil?

Op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de Welstandsnota zou men handhavend kunnen optreden, maar men doet het niet. Men gebruikte zelfs het argument dat dit in strijd zou kunnen zijn met de internationale verdragsregels in het kader van de vrijheid van meningsuiting!
Het Beleidskader Afleidende Objecten (vastgesteld door Rijkswaterstaat) zou ook een reden kunnen zijn om handhavend op te treden door Rijkswaterstaat. We hebben de gemeente Beek hierover info verschaft en deze gaf aan contact te hebben gehad met Rijkswaterstaat hierover. Rijkswaterstraat zou echter geen belemmeringen voor de
verkeersveiligheid zien. Inhoudelijk werden aan ons over dat contact verder geen details gegeven.

Nu recent de aanpassing van de APV in de gemeente Beek op de agenda stond, hebben we die gelegenheid aangegrepen om aanscherping ervan te vragen, met name wat betreft het plaatsen van reclamedoeken. Andere gemeenten blijken het plaatsen van reclamedoeken uit te sluiten, mede op basis van de voorbeeldverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We benaderden daarom de raadsleden en commissieleden om hiervoor aandacht te vragen. Echter weer zonder resultaat. Het leidde zelfs niet tot enige
discussie. Wederom teleurstellend en weer blijven we met de vraag zitten: waarom dit beleid? We hebben besloten om hierover toch nog eens het gesprek aan te gaan met de betreffende ambtenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *