Ecotunnel A76 voor een robuust natuurnetwerk

Provincie Limburg, luchtopname Buitenring Parkstad Limburg

Nadat wij al vele jaren in overleg waren over een ecoduct/ecotunnel onder/over de A76 ter hoogte van Reymersbeek heeft de milieugroep een informatiebijeenkomst georganiseerd om de noodzaak van een dergelijke verbinding nog eens te onderstrepen en duidelijk te maken aan de gemeentelijke en provinciale politici.

In deze informatiebijeenkomst, januari 2016, onderschreven de aanwezigen het grote belang van een ecologische verbinding ergens tussen Nagelbeek en Reijmersbeek onder de A 76. De vraag was hoe eindelijk vaart te krijgen in het traject dat tot een volwaardige tunnel moet leiden; een ecotunnel waarvan mens en dier ten volle gebruik zouden kunnen maken om het obstakel van de autoweg te overwinnen en om ten volle gebruik te kunnen maken van de toeristische routes in het Geleenbeekdal en op het Plateau.

De aanwezigen vonden het van belang in het traject elkaar te steunen en samen op te trekken richting de gemeentelijke en provinciale politiek en de verantwoordelijke gedeputeerden.

We hebben vervolgens een onderhoud gevraagd met gedeputeerde om onze standpunten te verhelderen en de visie van de Provincie te vragen. De gedeputeerde wilde vooralsnog niet ingaan op onze vraag. Eerst wilde hij het standpunt van de gemeente Schinnen kennen.

De gemeente Schinnen wil natuurlijk zo’n tunnel realiseren maar……..

Eind 2018 zijn er dus geen uitgewerkte plannen. Sterker nog. De plannen zijn naar de verre toekomst verdwenen. De aansluiting van de Buitenring op de A76 is inmiddels in een ver gevorderd stadium. Geen ecotunnel zoals deelnemende partijen die voor ogen hadden!

Het is, zo wordt gezegd, wachten op Rijkswaterstaat!  Of toch de provincie? “Investeren in de ontwikkeling van de internationale vervoersas A76” stelde de provincie begin 2018.

“De economische ontwikkelingen rondom de A76 en Buitenring Parkstad verder versterken door het ondersteunen van regionale investeringsagenda’s (zoals de Investeringsagenda van Onderbanken- Nuth-Schinnen) in balans met de landschappelijke kwaliteit van gebied.

Provinciale ondersteuning voor een ecotunnel om het noorden en het zuiden van de gemeente Beekdaelen, die gescheiden wordt door een steeds drukkere A76, voor dier en mens beter bereikbaar te maken. Dat is waar wij voor gaan. Wachten op Rijkswaterstaat kan wel eens heel lang gaan duren.