Gezonde grenzen aan de luchtvaart

Met de aantrekkende economie is het aantal passagiers en vluchten op Maastricht-Aachen-Airport fors toegenomen. En daarmee de overlast en gezondheidsschade voor omwonenden. De verviervoudiging van het aantal klachten zegt genoeg. Samen met de overlast van de AWACS is voor menig inwoner de grens al overschreden, maar MAA en Provincie Limburg zetten vol in op groei van 100.000 naar 700.000 passagiers per jaar in 2024. Het tonnage vracht moet van 100.000 naar 250.000.

De Wereld Gezondheidsorganisatie stelde recent vast dat gezondheidsschade door luchtvaart al optreedt bij 45 dB, overdag gemeten aan de buitengevel. In de de dorpen rond MAA en Geilenkirchen wordt dit geluidsniveau ruim overschreden. Ook steeds vaker voor 6 uur ‘s ochtends en na 11 uur ‘s avonds, terwijl nachtvluchten (nog steeds) verboden zijn.  Fijnstof en geloosde kerosine verergeren de al zeer slechte luchtkwaliteit in Zuid-Limburg. En het is wachten op een ongeluk. Hoe kan een overheid toestaan dat zware verouderde vrachtvliegtuigen dakpannen van woningen blazen? Onze regio is te dicht bevolkt voor een zo risicovolle en vervuilende activiteit. De Milieugroep Schinnen-Spaubeek wil een halt aan het oprekken van de vergunningen en toe naar een gebruiksniveau dat past in een dergelijk dichtbevolkt gebied, waarbij gezondheid áltijd voor gaat boven korte termijn economisch gewin.