Groeves ingericht als groene oases in het beekdallandschap

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek heeft de afgelopen jaren met veel toewijding gewerkt aan meerdere modellen voor inrichting van de groeven in het gebied tussen Geleenbeekdal en Beek/Nuth. Zij heeft ook voor het rapport “Groeven en Graven” het initiatief genomen.

Met behulp van de Universiteit Wageningen en de Hogeschool Van Hall Larenstein is een reeks impressies verzameld die een beeld geven van de vele mogelijkheden en alternatieven die er zijn.

De denkbeelden die worden ontvouwd kunnen worden betrokken bij een verdergaande en brede aanpak van de wijdere omgeving, globaal tussen het Geleenbeekdal en het Centraal Plateau. Een fantastische landstreek die ongekende perspectieven biedt en die veel aandacht en toewijding van ons allen verdient.

Wij kunnen in regionaal verband dankbaar gebruik maken van de inzichten die geboden worden en zijn de initiatiefnemers erkentelijk.

Het rapport is al 10 jaar geleden uitgebracht en nog steeds is er geen sprake van afwerking of openstelling van de groeve in Schinnen. Misschien dat de nieuwe gemeente Beekdaelen voor een opleving kan zorgen en er dan eindelijk een oplossing komt waar iedereen tevreden mee kan zijn.

De groeven in het gebied (Schinnen en Spaubeek) moeten ook  in een groter verband bekeken worden. Geadviseerd wordt de verbinding tussen de beide zijden van de Geleenbeek te versterken; hiermee zou één landschapspark ‘De Graven en De Groeven’ kunnen ontstaan. Ook de gemeente Beek is dan aan zet.

Wij vinden dat de provincie hier een rol moet spelen door druk uit te oefenen op partijen, deel te nemen aan het overleg en eventueel een financiële bijdrage te leveren. Het is immers de provincie die in het verleden de ontgrondingsvergunningen heeft verleend en voor de groeve in Schinnen bovendien zonder afwerkplan omdat de groeve bedoeld was als stortplaats.