Inrichting faunapassage A76

Bij de aanleg van de turborotonde op de A76 tussen Nuth en Schinnen heeft de
Milieugroep sterk gepleit voor een goede faunaverbinding tussen het Geleenbeekdal en de hellingen naar het plateau van Schimmert. Een volwaardig ecoduct of
een brede faunatunnel bleken niet haalbaar, maar de Provincie Limburg heeft wel het bestaande tunneltje nabij kasteel Reijmersbeek bestempeld als faunapassage.
Uit kostenoverwegingen hebben de provincie en Rijkswaterstaat er voor gekozen om alleen
een dassentunnel onder de A76 aan te leggen en de oude tunnel niet te verbreden voor
grote zoogdieren. De oude en de nieuwe tunnel vanaf de Oude Nutherweg naar  Reijmersbeek zijn tevens noodzakelijk voor de ontsluiting van Reijmersbeek.

Volgens de heer Gerrickens, eigenaar van Reijmersbeek, zou er sprake zijn van erfdienstbaarheid. De gemeente Beekdaelen heeft de wens geuit om de oude en de
nieuwe tunnel ook voor recreatie te gebruiken en hiervoor de weg te willen asfalteren. Hierdoor komt de faunaverbinding echter in de knel.

Na eerder overleg met de Provincie Limburg, hebben wij recent een gesprek gehad met Rijkswaterstaat over dit knelpunt. Men erkent dat de tunnels niet functioneren voor grote
zoogdieren: de tunnels zijn te lang en hebben een betonnen vloer. Op dit moment is de verbinding nog afgesloten vanwege langslepende juridische procedures en onderhandelingen tussen Provincie, gemeente en de heer Gerrickens. Nu is het onduidelijk welke afspraken en verplichtingen er zijn tussen de partijen. Wel is duidelijk dat de weg, inclusief de tunnelvloeren, eigendom is van de gemeente en de tunnels van  Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat zal nu uitzoeken welke afspraken er tussen de partijen  zijn gemaakt over aanleg, beheer en onderhoud van de faunapassage. Hierna zal er een overleg plaatsvinden tussen Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg, de gemeente Beekdaelen en de Milieugroep over de inrichting van de tunnels om ze geschikt te maken als faunaverbinding.

Illegale bomenkap langs A76

In het najaar van 2018 werden wij geïnformeerd over bomenkap in het Bronnenbos langs de autobaan A76. We hebben daarop contact opgenomen met de gemeente Nuth. Ons werd verteld dat er daags voor de kap van de bomen contact is opgenomen door de eigenaar van het perceel. Daarop heeft de Milieugroep een milieuklacht ingediend bij de provincie.

Het heeft even geduurd, maar na herhaald aandringen kwam er toch een reactie. Handhaving deelde ons mee dat er sprake was van illegale bomenkap, aangezien een benodigde vergunning ontbrak. De eigenaar is vervolgens verplicht geworden tot heraanplant. Dit zal over twee jaar door de provincie gecontroleerd worden. We kunnen stellen dat onze inzet beloond is; milieumeldingen worden bij de provincie toch serieus behandeld.