Omgevingsvergunning verleend bouw silo’s Katoennatie

Onlangs is door het college van B&W van Beekdaelen de omgevingsvergunning verleend aan Katoennatie (wereldwijd transportbedrijf) voor een nieuwe loods en silobatterij op het bedrijventerrein De Horsel te Nuth (langs de A76).

De nieuwe silo’s (60 stuks) worden véél hoger dan in het bestemmingsplan staat voorgeschreven: 31 meter hoog i.p.v. de toegestane hoogte van 10 meter.

De gemeenteraad van Nuth is vorige jaar akkoord gegaan met de bouw van deze silo’s. De gemeente schermde zelfs met deze silo’s als landmark, maar wij als Milieugroep zagen dat niet zitten…

De Milieugroep is daarop in gesprek gegaan met Katoennatie en hun architect; na enkele constructieve gesprekken bleken zij welwillend met onze bezwaren om te gaan en hadden zij voorgesteld om de architectuur voor hun rekening te verzachten. Aan de zichtzijde (richting Schinnen) van de silo’s zouden dan camouflage-netten of een camouflageprint  worden  aangebracht: op montagefoto’s van de architect was te zien dat de silo’s vanuit het Centraal Plateau nauwelijks zichtbaar zouden zijn, en ook vanaf de A76 veel minder zouden opvallen.

Na een serieuze afweging te hebben gemaakt,  hadden we besloten om inderdaad géén bezwaar te maken tegen de vergunning, omdat we dachten dat de kans van slagen in deze situatie zéér gering was. En ons gevoel bleek te kloppen: een bezwaar van het buurtschap Thull (gemeente Schinnen) werd eerder dit jaar afgewezen en de kritiek van de twee coalitie-partijen uit Schinnen (Vernieuwingsgroep en CDA) werd weggewuifd. De Gemeente Nuth is in september met de plannen van de hoge silo’s akkoord gegaan en de vergunning is nu dus definitief.

Maar door onze bemoeienis worden de silo’s in elk geval wél gebouwd met deze “verzachtende” architectuur (camouflageprint) en zullen ze beter in het landschap passen.

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0951.OV2018Industriest2-VA01/t_NL.IMRO.0951.OV2018Industriest2-VA01.html#begin

Verrommeling door reclamespandoeken

De overdadige reclame langs de snelweg A76 bij Spaubeek blijft ons als Milieugroep een doorn in het oog. Het is een schoolvoorbeeld van landschapsvervuiling en ontbrekende handhaving. De gemeente Beek is hierover regelmatig benaderd door ons, echter zonder resultaat. Vanwaar deze onwil?

Op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de Welstandsnota zou men handhavend kunnen optreden, maar men doet het niet. Men gebruikte zelfs het argument dat dit in strijd zou kunnen zijn met de internationale verdragsregels in het kader van de vrijheid van meningsuiting!
Het Beleidskader Afleidende Objecten (vastgesteld door Rijkswaterstaat) zou ook een reden kunnen zijn om handhavend op te treden door Rijkswaterstaat. We hebben de gemeente Beek hierover info verschaft en deze gaf aan contact te hebben gehad met Rijkswaterstaat hierover. Rijkswaterstraat zou echter geen belemmeringen voor de
verkeersveiligheid zien. Inhoudelijk werden aan ons over dat contact verder geen details gegeven.

Nu recent de aanpassing van de APV in de gemeente Beek op de agenda stond, hebben we die gelegenheid aangegrepen om aanscherping ervan te vragen, met name wat betreft het plaatsen van reclamedoeken. Andere gemeenten blijken het plaatsen van reclamedoeken uit te sluiten, mede op basis van de voorbeeldverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We benaderden daarom de raadsleden en commissieleden om hiervoor aandacht te vragen. Echter weer zonder resultaat. Het leidde zelfs niet tot enige
discussie. Wederom teleurstellend en weer blijven we met de vraag zitten: waarom dit beleid? We hebben besloten om hierover toch nog eens het gesprek aan te gaan met de betreffende ambtenaar.