Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg

Negen plattelandsgemeenten (m.u.v. de gemeente Beek) in Zuid-Limburg hebben Luc Soete, hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht, opdracht gegeven een rapport te schrijven over de overeenkomsten tussen deze gemeenten en waar hun gezamenlijke kansen liggen. Het middengebied is de regio gelegen tussen de verstedelijkte regio’s Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad.

Voor het rapport: Van groen hart tot groene long