Nol Simons is onze nieuwe penningmeester

Tijdens de bestuursvergadering van april 2023 heeft Nol Simons aangeboden om de rol van penningmeester op zich te nemen. Voor de jaarvergadering had de zittende penningmeester, Marij van Cleef, aangegeven niet langer beschikbaar te zijn. We danken haar hartelijk voor het jarenlang zorgvuldig beheren van onze financiën. We zijn blij dat Nol het van haar wil overnemen.

Nieuwe voorzitter stelt zich voor

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek was al enige tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter omdat Nol Simons het na 30 jaar tijd vond om het stokje over te dragen en het “rustiger aan” te gaan willen doen. In dit kader ben ik benaderd om dit stokje over te nemen.

Wie ben ik ?

Mijn naam is Eduard Habets en woon aan de Heisterbrug in Schinnen. Ik heb een groene achtergrond, laatstelijk als gebiedsmanager Zuid-Limburg voor Natuurmonumenten. In het verleden ben ik voorzitter geweest van het IVN Schinnen en van het CNME De Rollen. Dit impliceert dat ik grote affiniteit heb met natuur en landschap en ik een goede leefomgeving belangrijk vind. Recent ben ik met pensioen gegaan maar ik vind het nog te vroeg om achter de geraniums te gaan zitten.

Na de vraag of ik beschikbaar ben als voorzitter van de Milieugroep heb ik enkele bestuursvergaderingen bijgewoond. Het doel van de Milieugroep en het grote enthousiasme van de bestuursleden hebben mij doen besluiten om volmondig  “ja” te zeggen op deze vraag. Gezien mijn leeftijd zal dat zeker geen 30 jaar zijn 😊.

De Milieugroep is al jaren een belangrijke en kritische voorvechter voor een goede leefomgeving in de omgeving van Schinnen en Spaubeek. Dit gebied met grote natuur- en landschapswaarden verdient het om beter beschermd te worden. Diverse ruimtelijke plannen en ingrepen dreigen het gebied nog verder te versnipperen en te verarmen. Voorbeelden zijn onder meer de toekomst van de groeven, de plannen met het voormalige terrein van USAG Armybase (Afcent) in Schinnen, de toenemende negatieve recreatievormen in het Geleenbeekdal, de noodzakelijke landbouwtransitie in het gebied, sluipverkeer in het buitengebied en een toekomstige verbreding van de A76.

Hiervoor is op de eerste plaats een kritische groep bewoners nodig met een grote achterban. Samenwerking met partners die deze doelen delen, zoals Natuurmonumenten, Het Limburgs Landschap en de IVN-afdelingen en ondersteuning van de Milieufederatie Limburg, zijn hierbij belangrijk.

In mijn rol als voorzitter hoop ik jullie spreekbuis te zijn en de belangen van de Milieugroep te behartigen. Uiteraard wordt mijn voordracht eerst nog behandeld op de ledenvergadering in september. Vertrouwend op een positief besluit, zie ik uit naar een nadere kennismaking.

 

Groetend,

Eduard Habets

 

 

Nieuw Stortfront triggert De Limburger tot 4 berichten

Onze nieuwsbrief het Stortfront heeft nog nooit zoveel publiciteit opgeleverd als in december 2020. Maar liefst 4 artikelen wijdde De Limburger aan onderwerpen die we erin beschreven: de oproep voor een nieuwe voorzitter; het landschapsplan voor de groeves; de overlast van het modelvliegveld en het plan om de faunatunnels onder de A76 in te richten als fiets- en wandelroute.

De nieuwsbrief is hier te vinden: Stortfront december 2020

 

Artikel 30 jarig jubileum in De Limburger

Milieugroep vecht na 30 jaar nog steeds voor natuur en milieu in Beekdaelen en Beek

Vandaag om 10:00 door Paul Dolhain

 

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek bestaat 30 jaar. Van groot feest zal dit jaar geen sprake zijn, het symposium dat zou worden gehouden is om corona technische redenen doorgeschoven naar komend jaar. Daarom een terugblik met medeoprichter Nol Simons. 

De uit Schinnen afkomstige Simons is één van de oprichters van de milieugroep die destijds werd opgericht als Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek. „We zijn de groep gestart vanwege de oude stortplaats in Schinnen”, vertelt hij. „In korte tijd sloten zich 150 mensen bij ons aan. We hadden veel overlast van met name verkeer- en stankoverlast en waren dat moe.” Ze strijden met succes. In 2000 wordt de stortplaats gesloten.

Succesvol

Een aantal jaren geleden wordt de naam veranderd in Milieugroep Schinnen-Spaubeek, want in Spaubeek speelt dezelfde problematiek. „Ook daar mag niet meer worden gestort na een succesvolle gang richting de Raad van State”, vertelt Simons trots. Maar de successen betekenen niet dat ze het bijltje erbij neer hebben gegooid. „We kunnen inmiddels meepraten over alle ontwikkelingen in de regio. De groeve in Spaubeek wordt straks bij de natuur betrokken, het plan is al af. Over de groeve in Schinnen wordt op dit moment een plan gemaakt door een landschapsarchitect en daar zijn ook andere groeves bij betrokken.”

Daadkracht

In totaal hebben ze nu zo’n tachtig leden. „Nadat de stortplaats in Schinnen was gesloten zijn een aantal leden gestopt, maar het is nog steeds een respectabel aantal.” De daadkracht leed er niet onder. De groep bleef zich hard maken voor het behoud van de natuur en het milieu. Zoals bij de aanleg van de Buitenring en hoge windmolens in de aanvliegroute van Maastricht Aachen Airport, de ontgronding in de groeve Spaubeek en de silo’s van Katoen Natie op het bedrijventerrein in Nuth.

Lange adem

Het werk bestaat onder andere uit stukken doornemen van de twee gemeentes waarin de club actief is: Beekdaelen en Beek. „Mensen binnen de vereniging nemen de stukken door en plegen overleg met de gemeenten en provincie. Dat is wel eens lastig omdat je vaak om de vier jaar met nieuwe mensen te maken krijgt in de colleges en gemeenteraden. Dan mogen we weer opnieuw ons verhaal afsteken. Dat is nog wel eens lastig en echt een kwestie van de lange adem.”

Wandeling

Het symposium, ter ere van het 30-jarig bestaan is doorgeschoven naar 2021. Het thema: de plannen die er spelen rondom de groeves. „Een architect zal het toelichten en ook andere sprekers zijn uitgenodigd. Helaas niet dit jaar, maar volgend jaar.” Toch wordt er wel iets gedaan, zij het bescheiden. „We hebben een wandelroute uitgezet die iedereen op eigen initiatief kan wandelen.”