Nieuwe voorzitter stelt zich voor

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek was al enige tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter omdat Nol Simons het na 30 jaar tijd vond om het stokje over te dragen en het “rustiger aan” te gaan willen doen. In dit kader ben ik benaderd om dit stokje over te nemen.

Wie ben ik ?

Mijn naam is Eduard Habets en woon aan de Heisterbrug in Schinnen. Ik heb een groene achtergrond, laatstelijk als gebiedsmanager Zuid-Limburg voor Natuurmonumenten. In het verleden ben ik voorzitter geweest van het IVN Schinnen en van het CNME De Rollen. Dit impliceert dat ik grote affiniteit heb met natuur en landschap en ik een goede leefomgeving belangrijk vind. Recent ben ik met pensioen gegaan maar ik vind het nog te vroeg om achter de geraniums te gaan zitten.

Na de vraag of ik beschikbaar ben als voorzitter van de Milieugroep heb ik enkele bestuursvergaderingen bijgewoond. Het doel van de Milieugroep en het grote enthousiasme van de bestuursleden hebben mij doen besluiten om volmondig  “ja” te zeggen op deze vraag. Gezien mijn leeftijd zal dat zeker geen 30 jaar zijn 😊.

De Milieugroep is al jaren een belangrijke en kritische voorvechter voor een goede leefomgeving in de omgeving van Schinnen en Spaubeek. Dit gebied met grote natuur- en landschapswaarden verdient het om beter beschermd te worden. Diverse ruimtelijke plannen en ingrepen dreigen het gebied nog verder te versnipperen en te verarmen. Voorbeelden zijn onder meer de toekomst van de groeven, de plannen met het voormalige terrein van USAG Armybase (Afcent) in Schinnen, de toenemende negatieve recreatievormen in het Geleenbeekdal, de noodzakelijke landbouwtransitie in het gebied, sluipverkeer in het buitengebied en een toekomstige verbreding van de A76.

Hiervoor is op de eerste plaats een kritische groep bewoners nodig met een grote achterban. Samenwerking met partners die deze doelen delen, zoals Natuurmonumenten, Het Limburgs Landschap en de IVN-afdelingen en ondersteuning van de Milieufederatie Limburg, zijn hierbij belangrijk.

In mijn rol als voorzitter hoop ik jullie spreekbuis te zijn en de belangen van de Milieugroep te behartigen. Uiteraard wordt mijn voordracht eerst nog behandeld op de ledenvergadering in september. Vertrouwend op een positief besluit, zie ik uit naar een nadere kennismaking.

 

Groetend,

Eduard Habets

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *