Omgevingsvergunning verleend bouw silo’s Katoennatie

Onlangs is door het college van B&W van Beekdaelen de omgevingsvergunning verleend aan Katoennatie (wereldwijd transportbedrijf) voor een nieuwe loods en silobatterij op het bedrijventerrein De Horsel te Nuth (langs de A76).

De nieuwe silo’s (60 stuks) worden véél hoger dan in het bestemmingsplan staat voorgeschreven: 31 meter hoog i.p.v. de toegestane hoogte van 10 meter.

De gemeenteraad van Nuth is vorige jaar akkoord gegaan met de bouw van deze silo’s. De gemeente schermde zelfs met deze silo’s als landmark, maar wij als Milieugroep zagen dat niet zitten…

De Milieugroep is daarop in gesprek gegaan met Katoennatie en hun architect; na enkele constructieve gesprekken bleken zij welwillend met onze bezwaren om te gaan en hadden zij voorgesteld om de architectuur voor hun rekening te verzachten. Aan de zichtzijde (richting Schinnen) van de silo’s zouden dan camouflage-netten of een camouflageprint  worden  aangebracht: op montagefoto’s van de architect was te zien dat de silo’s vanuit het Centraal Plateau nauwelijks zichtbaar zouden zijn, en ook vanaf de A76 veel minder zouden opvallen.

Na een serieuze afweging te hebben gemaakt,  hadden we besloten om inderdaad géén bezwaar te maken tegen de vergunning, omdat we dachten dat de kans van slagen in deze situatie zéér gering was. En ons gevoel bleek te kloppen: een bezwaar van het buurtschap Thull (gemeente Schinnen) werd eerder dit jaar afgewezen en de kritiek van de twee coalitie-partijen uit Schinnen (Vernieuwingsgroep en CDA) werd weggewuifd. De Gemeente Nuth is in september met de plannen van de hoge silo’s akkoord gegaan en de vergunning is nu dus definitief.

Maar door onze bemoeienis worden de silo’s in elk geval wél gebouwd met deze “verzachtende” architectuur (camouflageprint) en zullen ze beter in het landschap passen.

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0951.OV2018Industriest2-VA01/t_NL.IMRO.0951.OV2018Industriest2-VA01.html#begin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *