Grote villa’s buitengebied Spaubeek?

Onlangs lag het ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Looiwinkel” in Spaubeek ter inzage. Omdat het plan voorziet in de aanleg van een vijftal grote villa’s in een prachtig natuurgebied aan de rand van Spaubeek (richting Neerbeek), diende de Milieugroep zienswijzen in.

Gaat dit plan door dan zal immers een mooi gebied van bijna 2,5 ha, gelegen in de zilvergroene en bronsgroene natuurzone, grotendeels verloren gaan. Naast fysiek verlies van groene ruimte, wordt het gebied ook verder ontsloten, wat de aanwezige natuur verstoort. Het plan heeft voor Spaubeek noch voor de natuur meerwaarde. Natuur
zal plaats maken voor (onnatuurlijke) tuinen, woningen, wegen en verkeer. Het plan verbaasde ons ook, omdat de gemeente Beek al jaren geleden besloot tot het aanleggen van het Landgoed Broenen tussen Genhout en Beek, ook exclusieve bouwkavels voor
riante woningen. Van alle kavels daar is voor zover we weten nog niet één perceel verkocht. Waarom dan wel dit nieuwe project?

Ook vinden wij het bezwaarlijk dat het onderhoud en het instandhouden van de natuur zal worden overgelaten aan een vereniging van eigenaren. Omdat diverse eigenaren meningsverschillen kunnen krijgen over de manier van onderhoud en de kosten vinden we dit een slechte zaak. We hebben opgemerkt dat het de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente is openbaar groen te onderhouden. En wanneer dit gebied bebouwd gaat worden moeten er mitigerende maatregelen genomen worden voor de daar foeragerende das. Wanneer worden deze maatregelen genomen en komen die er ook als het gebied maar gedeeltelijk bebouwd wordt ? Kortom, dit plan baart zorgen. We hopen dat de gemeente Beek met onze zienswijzen rekening houdt in de voortgang van dit plan. Wij hopen echter nog meer dat dit plan niet doorgaat!

Bekijk het beeldkwaliteitsplan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *