Milieugroep vindt artikel De Limburger over freeriders tendentieus

Reactie van Milieugroep Schinnen-Spaubeek op het artikel “Milieubezwaar bedreigt paradijsje van mountainbikers in Stammenderbos” in de Limburger van 25 januari 2022 en diverse reacties op social media.

Bovenstaande krantenkop in DL van 25 januari 2022 is naar onze mening te zeer geschreven vanuit het perspectief van de freeriders. Hun paradijsje wordt als het ware verheerlijkt. Terwijl je ook de vraag zou kunnen stellen hoe erg het is dat een zwaar beschermd natuurgebied als het Stammenderbos de sporters geen carte blanche geeft om hun sport uit te oefenen. Zou een titel als “Mountainbikers bedreigen beschermd natuurgebied Stammenderbos” de situatie niet beter recht doen?

Milieugroep niet tegen sporten in de natuur
Het artikel en de reacties daarop hebben de teneur dat milieu- en natuurbeschermers tegen sporten in de natuur zijn en dat zij hen die hobby willen afnemen. Door alleen de freeriders aan het woord te laten en de argumenten van Milieugroep en Natuurmonumenten slechts in de marge te noemen, worden de tegenstellingen eerder versterkt en is er geen sprake van goede hoor en wederhoor.

Daarom maken we via deze weg duidelijk dat de Milieugroep Schinnen-Spaubeek niet tegen sporten in de natuur is. Sporten is gezond en het buitengebied is daarvoor een mooie omgeving. Maar dat is geen vrijbrief voor het overtreden van regels. Zo is het Stammenderbos streng beschermd vanwege de kwetsbare soorten en leefgebieden die er voorkomen. Het heeft als Natura2000-gebied de hoogst mogelijke Europese en Nederlandse beschermingsstatus. Genieten mag, vernielen niet! Parcoursen met springschansen aanleggen is strafbaar.

Daarnaast zul je van de eigenaar toestemming moeten hebben om van de grond gebruik te mogen maken. De eigenaren van dit deel van het Stammenderbos weten waarschijnlijk niet eens van de  activiteiten van de freeriders, maar zijn wel verantwoordelijk voor de schade. Wat hier gebeurt is vergelijkbaar met een fietscrossbaan aanleggen in andermans voortuin. De provincie, als toezichthouder natuur, probeert nu deze eigenaren te traceren en te benaderen.

Is de natuur niet van iedereen?
Wanneer er geen hekken of verbodsborden om heen staan, mag iedereen genieten van de natuur. Wandelen, paardrijden of fietsen is doorgaans toegestaan, maar alleen op bestaande wegen en paden. Natuurgebieden hebben gedeelten nodig waar rust en stilte is. Door met grote groepen het bos in te trekken en ook nog buiten de bestaande paden, trekken dieren weg. Niet alleen op die plek maar in een groot gebied daaromheen.

Door de aanleg van parcoursen en springschansen wordt de bosbodem vergraven waardoor hier geen typische bosplanten meer kunnen groeien en alleen nog maar verstoringssoorten zoals braam en brandnetel. De sporters en hun publiek vertrappen grote delen van het bos waardoor hier niets meer groeit.

Nogmaals, wij niet tegen sporten in de natuur, maar dan wel binnen de geldende regels en met toestemming van de eigenaren. Wij hebben daarom de provincie niet alleen gevraagd om te handhaven, maar om samen met de gemeente op zoek te gaan naar een andere, niet kwetsbare locatie. Deze sport verdient aandacht en een goede plek en wij streven naar een goede oplossing voor alle partijen.

 

Namens de Milieugroep Schinnen-Spaubeek
Eduard Habets, Voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *