Groen licht voor komst omstreden vakantiepark in groeve in Schinnen

– Nuth/Schinnen –

De gemeenteraad van Beekdaelen heeft dinsdag ingestemd met de komst van een vakantiepark in de groeve Bruls in Schinnen. Het plan leidde de voorbije weken tot flink wat discussie in de politiek en daarbuiten.

Tom Janssen – Dagblad De Limburger

Dinsdag 26 september 2023

 

Zelfs binnen de coalitie in de Beekdaelense raad was lang niet iedereen voorstander van de ontwikkeling van een vakantiepark in de groeve van de familie Bruls. Enkele leden van coalitiepartijen stemden tegen, bleek na hoofdelijke stemming. Met 14 tegen 11 stemmen werd het voorstel aangenomen.

Vrees

De afgelopen weken liep de discussie rondom de mogelijke komst van het park hoog op. Omwonenden vreesden voor overlast door de ontgronding van de groeve, bouwverkeer en bezoekers. Ze haalden ruim elfhonderd steunbetuigingen op. Ook was er kritiek uit de gemeenschap op de communicatie en de informatievoorziening door Bruls. Milieugroep Schinnen-Spaubeek was echter wel positief, vooral over de voorgenomen vergroening van het gebied.

Eerst ontgronden

Het vakantiepark in Schinnen, dat Silt zal gaan heten, krijgt volgens de plannen straks een kleinschalig en groen karakter. Er zullen straks zestig huisjes verrijzen op het terrein, variërend in grootte. Daarnaast zal er een waterplas gerealiseerd worden, met behulp van grondwater. Ook op andere plekken in groeve zal volgens de plannen natuurontwikkeling gestimuleerd worden. De eerste jaren zal er echter nog ontgrond worden. Het duurt nog zeker tot 2030 voordat het hele project is gerealiseerd.

Motie

Via een motie werd het college nog wel opgedragen om de raad in gelegenheid te stellen om bezwaren kenbaar te maken, mocht Bruls in de toekomst het park gedeeltelijk of zelfs helemaal willen uitponden. De raad wil namelijk voorkomen dat delen van het park mogelijk onder meerdere eigenaren komen te vallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *