Verontwaardiging over afbreken springschansen Stammenderbos

Het op onze website en Facebook-pagina plaatsen van het artikel van De Limburger over het verwijderen van de springschansen in het Stammenderbos heeft tot tientallen verontwaardigde reacties geleid. Zonder op alle reacties in te gaan, willen we met dit bericht enkele feiten verduidelijken. 

Allereerst over onze rol in deze handhavingsmaatregel. Drie jaar geleden zijn wij benaderd door een inwoner die zich zorgen maakte over de natuur in het bos omdat er steeds meer paden bijkwamen en werden vergraven. Dit doordat het illegale gebruik door freeriders dat klein begon steeds populairder werd. Daarop hebben wij de provincie gevraagd om hierop te handhaven vanwege de natuurwaarden van het Natura2000-gebied Geleenbeekdal. Het gebruik bleek inderdaad aantoonbaar schadelijk voor de zogenaamde instandhoudingsdoelen.

Daarbij hebben wij zelf aangegeven dat het goed zou zijn om met de gemeente te zoeken naar een alternatieve locatie, wat ook is geprobeerd maar niet direct tot resultaat heeft geleid. De provincie heeft daarna de perceeleigenaar opgedragen om het bos in de oude toestand terug te brengen, wat nu drie jaar nadien is gebeurd.

Vanuit onze missie, de bescherming van de natuur, is dit een succesje, maar wij begrijpen dat het voor de freeriders helemaal geen succes is. De felle reacties zijn dan ook niet vreemd, al gaan sommige erg ver. We hebben besloten om die te verwijderen.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat de milieugroep geen enkele rol heeft in het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers. Dat is een eigen initiatief van de perceeleigenaar dat niets met het freeriden te maken heeft, zoals wordt uitgelegd in dit artikel van de gemeente Beekdaelen: https://www.beekdaelen.nl/werkzaamheden-stammenderbos. Omdat de struiken met wortel en al worden uitgegraven is het een forse ingreep, maar wel een eenmalige.

Als bestuur hopen wij oprecht dat de freeriders een nieuwe uitdagende plek kunnen vinden, waar ze legaal hun hobby kunnen beoefenen.

3 reacties

 • Jo Moonen

  Beste milieuorganisatie,
  Na het lezen van diverse stukken over dit thema heb ik enkele vragen en opmerkingen.
  Citaat uit uw reactie: Het gebruik bleek inderdaad aantoonbare schade aan te richten voor de zogenaamde instandhoudingsdoelen.
  Welke aantoonbare schade is dit dan?, wie heeft deze schade vastgesteld en op welke feiten of onderzoek is dit gebeurd?
  Hoe verhoudt deze “schade” zich tot de schade die de “leopard tanks” daar nu op dit moment aanrichten?
  Hoe is het mogelijk dat de uitbreiding van tennis- en padelbanen geen enkele schade toebrengen aan het geleenbeekdal? , terwijl deze tot hetzelfde Natura 2000 gebied behoren? Of trekt de natuur zich toch iets aan van door de mens vastgestelde markeringen?
  In de notulen van de raadsvergadering Beekdaelen laat een vertegenwoordiger van Groenlinks weten dat ze een rondleiding hebben gehad van de plaatselijke boswachter om de “probleemplek” met eigen ogen te aanschouwen en dat deze letterlijk meldde dat de freeriders geen schade aan het gebied hebben toegebracht. Sterker; hij gaf de freeriders nog complimenten. Op deze mededeling werd door de voorzitter niet ingegaan!
  Blijkbaar zijn er meerdere meningen van mensen die er “verstand” van hebben die niet consistent zijn. Resumerend mag ik stellen dat alle argumenten om de freeriders weg te krijgen gebaseerd zijn op los zand. Het lijkt er gewoon op dat men de freeriders weg wil hebben uit dit gebied. Hiervoor zijn blijkbaar alle argumenten geoorloofd, ook al zijn ze niet valide. Misschien is deze casus iets voor de rechter?

 • Ron te Loo

  Jullie hadden ook kunnen help
  en met zoeken naar een geschikte plek, de boel kunnen gedogen tot deze was gevonden en daarna kunnen afbreken. Wat denken jullie wat die jongens nu gaan doen?? Totaal ondoordachte actie dit die de boel alleen maar erger maakt. Zeer triest.

 • Johan Wiertz

  Hooggeleerde geachte verdediger van de “Natuur” en bevestiger der azijnpissers.

  Ik wil jullie ten volle feliciteren met deze ongelooflijke, moedige overwinning op de jeugd met zijn, gelukkig wel nog, open en creatieve geesten.

  Sinds een jaar of 20, maar waarschijnlijk ook nog wel langer, dient een natuurlijk gevormde geul in het bos ter amusement van jongeren en wat ouderen met een flexibele geest en dito lichaam.

  Blijkbaar vond één alerte inwoner van de gemeente het de moeite om een, al dan niet, gegronde klacht in te dienen die Uw clubje de heldhaftige motivatie gaf om jaren speelplezier, fysieke en mentale gezondheid en sociale cohesie van de gebruikers in één moedige, door grote machines en waarschijnlijk met een flink, door ons allen, met belastingcenten, gespekt budget, volledig van de kaart te vegen.

  Ik hoop dat U tenminste beseft dat deze plek UNIEK was. Een kweekvijver voor talent dat Europa rondreist en wedstrijden meedoet, vaak met succes. Deze “jongetjes” werden groot op Uw stukje geliefde natuur, waar zij samen met de rest van de gemeente, er een punt van maakten de biodiversiteit ten gronde te richten.
  Andere gebruikers van Uw stukje natuur doen dit nog steeds door hun carnivoren los te laten lopen en overal markeringen en stront achter te laten, zoals ook aangrenzend instituut ter verwelkoming van andere culturen er blik, glas, plastiek en andere zooi achterlaat, voorheen netjes opgehaald door de woeste, ongemanierde gemeenschap der freeriders.
  Volwassenen die er met speelgoedautootjes rondrijden, ook steeds in constructieve dialoog met deze verwilderde freeriders…
  Wandelende weekendgebruikers die zich in naam van ‘rust en welzijn’ eigenaar menen van dit stuk aanplant en er geen concurrentie dulden van langharig tuig met rollend materieel die levensgevaarlijke stunts uithalen en daarmee zichzelf maar vooral ook spelende, rennende en schreeuwende kinderen levensgevaarlijk bedreigen.

  Er staan daar immers geen hekken, bordjes, gebruiksaanwijzingen, 10 regels over: hoe moet ik dit baantje correct gebruiken, maar bovenal: gratis… niemand van gemeente, natuur, provincie of anderszins ‘verdiende’ hier een cent aan. Alles verliep té gesmeerd en té veel op basis van wederzijds respect en gezond verstand.

  Ik was er meerdere malen getuige van dat deze jeugd, steeds beleefd, vol respect en zuinig op hun plekje, een rustige, respectvolle en afwachtende houding aannam tegen volwassen tuig dat dacht een mening te moeten hebben over het gebruik van dit relatief klein stukje bos.

  Een vervangende plek zal U, ondanks de ongelooflijke moeite die u zich getroostte, voor dit crapuul niet meteen vinden. Metname omdat dit stuk bos doorspekt is met ongelooflijke herinneringen, liefde voor de sport en vooral gezond verstand.

  Juist ja: wederom gebruik ik deze term.

  GEZOND VERSTAND

  Veel succes met Uw verdere moedige acties.

  Johan Wiertz,
  Papa van een verwilderd, ongemanierd, volledig losgeslagen en van de maatschappij vervreemd Freeride-kind

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *