Inrichting faunapassage A76

Bij de aanleg van de turborotonde op de A76 tussen Nuth en Schinnen heeft de
Milieugroep sterk gepleit voor een goede faunaverbinding tussen het Geleenbeekdal en de hellingen naar het plateau van Schimmert. Een volwaardig ecoduct of
een brede faunatunnel bleken niet haalbaar, maar de Provincie Limburg heeft wel het bestaande tunneltje nabij kasteel Reijmersbeek bestempeld als faunapassage.
Uit kostenoverwegingen hebben de provincie en Rijkswaterstaat er voor gekozen om alleen
een dassentunnel onder de A76 aan te leggen en de oude tunnel niet te verbreden voor
grote zoogdieren. De oude en de nieuwe tunnel vanaf de Oude Nutherweg naar  Reijmersbeek zijn tevens noodzakelijk voor de ontsluiting van Reijmersbeek.

Volgens de heer Gerrickens, eigenaar van Reijmersbeek, zou er sprake zijn van erfdienstbaarheid. De gemeente Beekdaelen heeft de wens geuit om de oude en de
nieuwe tunnel ook voor recreatie te gebruiken en hiervoor de weg te willen asfalteren. Hierdoor komt de faunaverbinding echter in de knel.

Na eerder overleg met de Provincie Limburg, hebben wij recent een gesprek gehad met Rijkswaterstaat over dit knelpunt. Men erkent dat de tunnels niet functioneren voor grote
zoogdieren: de tunnels zijn te lang en hebben een betonnen vloer. Op dit moment is de verbinding nog afgesloten vanwege langslepende juridische procedures en onderhandelingen tussen Provincie, gemeente en de heer Gerrickens. Nu is het onduidelijk welke afspraken en verplichtingen er zijn tussen de partijen. Wel is duidelijk dat de weg, inclusief de tunnelvloeren, eigendom is van de gemeente en de tunnels van  Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat zal nu uitzoeken welke afspraken er tussen de partijen  zijn gemaakt over aanleg, beheer en onderhoud van de faunapassage. Hierna zal er een overleg plaatsvinden tussen Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg, de gemeente Beekdaelen en de Milieugroep over de inrichting van de tunnels om ze geschikt te maken als faunaverbinding.

Nieuw Stortfront triggert De Limburger tot 4 berichten

Onze nieuwsbrief het Stortfront heeft nog nooit zoveel publiciteit opgeleverd als in december 2020. Maar liefst 4 artikelen wijdde De Limburger aan onderwerpen die we erin beschreven: de oproep voor een nieuwe voorzitter; het landschapsplan voor de groeves; de overlast van het modelvliegveld en het plan om de faunatunnels onder de A76 in te richten als fiets- en wandelroute.

De nieuwsbrief is hier te vinden: Stortfront december 2020

 

Artikel 30 jarig jubileum in De Limburger

Milieugroep vecht na 30 jaar nog steeds voor natuur en milieu in Beekdaelen en Beek

Vandaag om 10:00 door Paul Dolhain

 

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek bestaat 30 jaar. Van groot feest zal dit jaar geen sprake zijn, het symposium dat zou worden gehouden is om corona technische redenen doorgeschoven naar komend jaar. Daarom een terugblik met medeoprichter Nol Simons. 

De uit Schinnen afkomstige Simons is één van de oprichters van de milieugroep die destijds werd opgericht als Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek. „We zijn de groep gestart vanwege de oude stortplaats in Schinnen”, vertelt hij. „In korte tijd sloten zich 150 mensen bij ons aan. We hadden veel overlast van met name verkeer- en stankoverlast en waren dat moe.” Ze strijden met succes. In 2000 wordt de stortplaats gesloten.

Succesvol

Een aantal jaren geleden wordt de naam veranderd in Milieugroep Schinnen-Spaubeek, want in Spaubeek speelt dezelfde problematiek. „Ook daar mag niet meer worden gestort na een succesvolle gang richting de Raad van State”, vertelt Simons trots. Maar de successen betekenen niet dat ze het bijltje erbij neer hebben gegooid. „We kunnen inmiddels meepraten over alle ontwikkelingen in de regio. De groeve in Spaubeek wordt straks bij de natuur betrokken, het plan is al af. Over de groeve in Schinnen wordt op dit moment een plan gemaakt door een landschapsarchitect en daar zijn ook andere groeves bij betrokken.”

Daadkracht

In totaal hebben ze nu zo’n tachtig leden. „Nadat de stortplaats in Schinnen was gesloten zijn een aantal leden gestopt, maar het is nog steeds een respectabel aantal.” De daadkracht leed er niet onder. De groep bleef zich hard maken voor het behoud van de natuur en het milieu. Zoals bij de aanleg van de Buitenring en hoge windmolens in de aanvliegroute van Maastricht Aachen Airport, de ontgronding in de groeve Spaubeek en de silo’s van Katoen Natie op het bedrijventerrein in Nuth.

Lange adem

Het werk bestaat onder andere uit stukken doornemen van de twee gemeentes waarin de club actief is: Beekdaelen en Beek. „Mensen binnen de vereniging nemen de stukken door en plegen overleg met de gemeenten en provincie. Dat is wel eens lastig omdat je vaak om de vier jaar met nieuwe mensen te maken krijgt in de colleges en gemeenteraden. Dan mogen we weer opnieuw ons verhaal afsteken. Dat is nog wel eens lastig en echt een kwestie van de lange adem.”

Wandeling

Het symposium, ter ere van het 30-jarig bestaan is doorgeschoven naar 2021. Het thema: de plannen die er spelen rondom de groeves. „Een architect zal het toelichten en ook andere sprekers zijn uitgenodigd. Helaas niet dit jaar, maar volgend jaar.” Toch wordt er wel iets gedaan, zij het bescheiden. „We hebben een wandelroute uitgezet die iedereen op eigen initiatief kan wandelen.”

1 2 3 4 5