Milieugroep aangesloten bij Alliantie Maastricht Aachen Airport

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek heeft zich aangesloten bij de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA (Maastricht Aachen Airport). Naast bezorgde omwonenden van MAA, sluiten zich steeds meer partijen aan bij deze Alliantie. Het aantal passagiers en de vluchten op MAA zijn fors toegenomen, en daarmee de overlast en de gezondheidsschade voor omwonenden. De verviervoudiging van het aantal klachten zegt genoeg. Samen met de overlast van de AWACS is voor menig inwoner de grens nu al overschreden, maar MAA en Provincie Limburg zetten vol in op groei van 100.000 naar 700.000 passagiers per jaar in 2024. Het tonnage vracht moet van 100.000 naar 250.000.

De Wereld Gezondheidsorganisatie stelde recent vast dat gezondheidsschade door luchtvaart al optreedt bij 45 dB, overdag gemeten aan de buitengevel. In de dorpen rond MAA en wordt dit geluidsniveau ruim overschreden. Vaak wordt ook gevlogen voor 6 uur ‘s morgens en na 11 uur ‘s avonds, terwijl nachtvluchten verboden zijn. Fijnstof en geloosde kerosine verergeren de al zeer slechte luchtkwaliteit in Zuid-Limburg.
Hoe kan een overheid toestaan dat zware verouderde vrachtvliegtuigen dakpannen van woningen blazen? Onze regio is te dicht bevolkt voor een zo risicovolle en vervuilende activiteit. De Milieugroep wil een halt toeroepen aan het oprekken van de vergunningen en toe naar een gebruiksniveau dat past in een dergelijk dichtbevolkt gebied, waarbij gezondheid altijd voor gaat boven korte termijn economisch gewin.

Onlangs besloot het College van B&W van Beek vergunning te verlenen voor de aanleg van een grote tijdelijke (?) parkeerplaats op de hectares die vorig jaar zijn volgestort met freesasfalt, als voorbereiding om daar te bouwen. Dit asfalt-afval zou vanwege ontbrekende bouwactiviteiten nu verwijderd moeten worden, maar men maakte dus andere plannen! De Milieugroep maakt bezwaar hiertegen, met name vanwege de milieueffecten en het niet passen binnen het geldende bestemmingsplan.

1 3 4 5